Polarsirkelen Lufthavnutvikling

Folkeaksjen for flyplass på Hauan

Folkeaksjen er utformet i luftige blå toner med referanser til himmel, klarvær og gode dager. Godværsskyer brukes som grafisk element og skal gi assosiasjoner til flyreise, over skyene og ferieturer. Logoens elementer fremheves og gjenbrukes i designet for å styrke prosjektets visuelle identitet.

Folkeaksjen skal være en måte for privatpersoner å vise engasjement samt å kunne støtte opp økonomisk om en felles ny storflyplass for Helgeland med lokalitet på Hauan, Mo i Rana.

Designbyrået Sjursendesign har også utformet bl.a. logo, nettsidedesign og powerpoint-maler for Polarsirkelen Lufthavnutvikling.

Polarsirkelen Lufthavnutvikling er et eget selskap opprettet for å klarlegge muligheter samt legge til rette for en ny og større flyplass på Helgeland. Polarsirkelen Lufthavnutvikling har gjennom stødig og grundig arbeid fått etablert et solid grunnlag for realisering av den nye flyplassen. Både Luftsfartstilsynet, Avinor og Samferdselsdepartementet er på banen der også planene er tatt med i Nasjonal transportplan 2010-2019.

 

www.lufthavnutvikling.no