Optimal Optik

Logo og grafisk profil

Den grafiske profilen gjenspeiler kundens produkt; datasystemer for linse/brillebestilling.

En grunnform som assosieres med skjerm/monitor (firkant med avrundede buer) kombineres sammen med to linse-elementer for logoens ikon. To linser gir uttrykket et humant preg og viser at det er snakk om produkter for mennesker.

En ren og lettlest skrifttype gir videre assosiasjoner til skarpt syn. Siste del av navnet (optik) bruker samme font men er bygd opp av små rundinger, noe som gjør ordet "optik" marginalt vanskeligere å lese, spesielt på avstand. Dette gir kontrast mellom "optimal" og "optik" og gir assosiasjoner til optimalt syn vs. mindre optimalt syn.

Rundingene spiller også på linse-elementer da Optimal Optiks systemer håndterer tusenvis av bestillinger hver uke.

Optimal Optiks system skal være lett å selge inn hos en optiker. Hos optikeren er det fokus på trend og fashion, og Optimal Optiks profil legger grunnlaget for en lettere innsalgsprosess.