Industriprosjekt as

PowerPoint-mal

Tydelig, oversiktig, friskt og tøft. Med profilen i bunn.

For Industriprosjekt har vi laget en PowerPoint-mal for rammeverk til presentasjoner.

Malen er laget slik at den er delt opp i startside, kapittelforside, undersider og avslutningsside. Malen har også flere sidemaler ut fra innholdsbehov, samt at den har mulighet for skreddersydd avslutning. Malen har også egen fargepalett for figurer og grafer.

Industriprosjekt as er et engineering-kontor i Mo i Rana. De leverer tegninger, beregninger, prisestimeater og ferdige konstruksjoner og produkter innen prosessindustri samt tungindustri.

Foto: Kent-Erik Sjursen

 

www.industriprosjekt.no