IMTAS

Logo og grafisk profil

Et nytt mekanisk verksted i Mo i Rana som sikter høyt og har mange planer. Dette krevde en ikoniserende og godt synlig profil som fortrinnsvis ikke skulle stå til side for noen.

Gjennom prosessen har vi foredlet tankene og målene til IMTAS i noe vi mener er en skarp og tydelig profil, der vi ønsker tro at logoen fremstår på lik linje med kjente logoer og merkevarer innen industri.

Det grafiske elementet i logoen gjenspeiler IMTAS' tjenester og produkter. Alt som lages, sveises, maskineres eller repareres dreier seg om et møtepunkt som kan illustreres ved hjelp av en trekant. Gjerne harde karbidkniver for maskinering. Sveisemunninger på sveiseapparatet. Sagtagger for metallbearbeidelse. Den varme orange fargen skal gi assosiasjoner til at alt IMTAS utfører genererer ofte mye varme, siden de bearbeider metall.

Logoen fremstår som lettlest over lange avstander. Den kan brukes på klær, utstyr eller biler og kjennes lett igjen.

Logoen ble nominert til "beste logo" på Gallaria 2011 med følgende begrunnelse:

"Den kraftige og maskuline fonten kombinert med sterke farger, gir signaler om en seriøs og handlekraftig aktør som har solid kunnskap på sitt felt. Juryen mener at logoen har en tydelig identitet som er moderne, synlig og lett å huske."

IMTAS er et nytt mekanisk verksted med sin base i Mo i Rana. Siden starten i 2006 så har IMTAS vokst kraftig. IMTAS er for stadig flere innen bransjen blitt synonymt med en effektiv problemløser innen industri og mekanikk.

www.imtas.no