Bergringen

Nettside

Hvilke fordeler har en som medlem i Bergringen? Hvilke fordeler har jeg som student? Hvilke fordeler har vi som bedrift?

Disse spørsmålene var sentrale for utviklingen av nettsidens design og navigasjon. Et tydelig skille mellom de to forskjellige brukerne av nettsiden skaper to portaler med et felles mål; nettverksbygging og verdiskaping for begge parter.

Bergringen er en ideell samarbeidsorganisasjon mellom studenter ved Institutt for geologi og bergteknikk (IGB) ved NTNU og bergindustriens bedrifter og bransjeorganisasjoner.