Bergringen

Logo

Bergringen ønsker å satse større gjennom økt synlighet og tydeligere kommunikasjon. Ett av de første grepene i denne prosessen var ny logo.

Ett av kriteriene var å beholde symbolikken fra tidligere logo. Trekanten var sentral både for å fremstille fjell samt at origanisasjonen har tre nedslagsfelt; studenter, institutt og medlemsbedrifter.

Den nye logoen viser Bergringen som en moderne organisasjon samtidig som en beholder et tradisjonelt uttrykk. Logoen skal ved første blikk skape interesse blant studentene. Den skal være et ikon som er tydelig på både stand og i markedsføringsmateriell.

Bergringen er en ideell samarbeidsorganisasjon mellom studenter ved Institutt for geologi og bergteknikk (IGB) ved NTNU og bergindustriens bedrifter og bransjeorganisasjoner.

 

www.bergringen.no