Abante Business Technologies

Logo og grafisk profil

For å ivareta personsikkerheten i datasystemer med mange brukere så krever det svært høy sikkerhet. Gjennom den grafiske profilen såfremhever vi både kompetanse og fokusområde gjennom et grafisk element formet som et fingeravtrykk (identitet). Fingeravtrykket er bygd opp av ord og korte setninger om teknologi, kompetanse og fokusområder relevant Abante. Fargevalget bruker blått som rolig og "business" med det orange som synlig og fremhevende profilfarge.

Abante er et trondheimsbasert firma som utvikler datasystemer for identitetshåndtering for større konsern og offentlige virksomheter.

www.abante.no